Formgivning av Bris årsrapport

Printempo formgav Bris årsrapport för 2018. Den nominerades till Publishingpriset 2019.

Syftet med Bris årsrapporter är att belysa det som barn berättar för Bris, koppla det till aktuell forskning, och särskilt lyfta problematik eller ämnen som är ofta förekommande och som samhället behöver fokusera på för att tillgodose barnets rättigheter.

Rapporten för 2018 fokuserar på de tio vanligaste ämnena som barn kontaktar Bris om.

Uppdaterad form med nytt typsnitt

Formgivningen bygger på Bris grafiska profil. I år har rapporten fått ett delvis uppdaterat utseende med nya vinjetter, fler grafiska ingångar, nytt brödtexttypsnitt och fler bilder.

Innehållet i årets rapport har legat till grund för utformningen med tydliga kapitelindelningar. Vinjetter, anfanger m.m. har formen av stiliserade pratbubblor för att förstärka att rapporten lyfter fram barns berättelser.

Både hopp och allvar i bildspråket

I bildspråket har vi velat lyfta fram både allvaret i berättelserna och hoppet om en förbättrad situation för barn som mår dåligt.

Rapporten riktar sig i första hand till vuxna som jobbar med barn exempelvis i skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Samt till beslutsfattare i kommun, region och på nationell nivå.

Rapporten är ett viktigt verktyg i Bris arbete med opinionsbildning och påverkan under hela året.

Se fler rapporter