Formgivning av Filminstitutets resultatredovisning

Printempo har under flera år formgivit resultatredovisningar på uppdrag av Svenska Filminstitutet. Rapporten för 2017 nominerades till Publishingpriset 2019.

Svenska filminstitutet lämnar varje år en resultatredovisning till Kulturdepartementet. I rapporten beskriver Filminstitutet sin verksamhet och hur de arbetar inom sina fokusområden. Årets händelser och filmer presenteras i text och bild, kompletterat med en ekonomisk rapport.

Uppdaterad form med tydligare struktur

I 2017 års rapport ville vi förtydliga hur Filminstitutet praktiskt omsätter de politiska målen från regeringen. Rapportens innehåll fick en mer pedagogisk struktur och en tydligare vinjettering utifrån Filminstitutets tre fokusområden. Genom att varva beskrivande texter och personliga möten med medarbetare ville vi också göra innehållet intressant för en bredare målgrupp.

Den grafiska formen och layouten följer Filminstitutets grafiska profil (typsnitt, format, färger och grid).

Uppdraget:

  • – Formgivning
  • – Grafik
  • – Bildbehandling