Korrektur med röd penna

Årsrapportstider = korrekturtider

Så här i början av året är det många organisationer och företag som färdigställer sina årsrapporter, hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar. Ofta är det flera personer som både skriver texter, läser korrektur och har synpunkter.

Formgivaren tar emot de färdiga texterna, bilderna och siffrorna och formger rapporten i ett layoutprogram. När korrekturen är lästa för hen in ändringarna i den formgivna versionen, Texten kan flöda om och layouten kan förändras om ändringarna är många.

Det händer att diskussioner om ändringar och språkregler förs i kommentarer till korrekturet och ibland blir det svårt att tyda vad som ska ändras. Antalet korrektur blir fler och deadline närmar sig… känner du igen situationen?

5 tips på hur du kan effektivisera korrekturen i ditt projekt

  1. Planera in korrekturläsningen i tidplanen för projektet: personer, tidsåtgång och antal korrektur. Var realistisk när du avsätter tid för korrekturläsning. Tänk också på att tiden för att föra in korrekturen ska finnas med i tidplanen.
  2. Utse en person som är huvudansvarig för korrekturhanteringen. Hen får samla ihop ändringarna inför varje korrektur som ska skickas till formgivaren och rensa bort interna kommenterar.
  3. Välj metod för korrekturhanteringen och stäm av med formgivaren i vilket format korrekturen ska lämnas. (Jag rekommenderar pdf-korrektur som kan göras i gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.)
  4. Bestäm vilka gemensamma korrekturtecken eller markeringar ni ska använda er av. Gula notislappar som svävar fritt i pdf:en blir ofta svårtolkade…
  5. Försök att vara så kortfattad som möjlig när du ska markera en ändring.

Och ett bonustips:
Ju mer färdiga texter som lämnas till layout, desto smidigare korrekturläsning! Gör en stavningskontroll i Word, skriv ut förkortningar och ta bort onödiga tecken – innan du lämnar texterna till layout.

Vill du veta hur man för in korrektur i Acrobat Reader?

Skicka ett mail till mig för att få Printempos lathund (i pdf-format).