Årsredovisning för Formas

Printempo fick uppdraget att formge Formas årsredovisning för 2019.

Formas, som står för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, är en statlig myndighet och forskningsfinansiär. Formas finansierar forskning och innovation inom områdena klimat, samhällsbyggnad, livsmedel, miljögifter, skogsbruk eller hotade ekosystem.

Årsrapporten beskriver viktiga händelser under 2019 samt analyser som redovisas i både text och grafik. Längst bak återfinns resultat- och balansräkningen i tabellform.

Rapportens form utgår från Formas grafiska profil. Omslaget är en illustration baserad på den grafiska profilens typsnitt och formelement.

Naturbilderna i rapporten är tagna av Elisabeth Ohlson.

 

Uppdraget:

  • – Formgivning omslag
  • – Layout
  • – Original