Formgivning av rapporter m.m. åt DIK

Kajsen Burell har haft en mångårigt samarbete med fackförbundet DIK och formger löpande deras rapporter om arbetsmiljö, lönestatistik, arbetslöshet med mera. Rapporterna är fokuserade kring medlemmarnas yrkesområden inom kultur, kommunikation och kreativ sektor och distribueras i pdf-format.

Förutom rapporterna formger Printempo mallar, montrar, kampanjmaterial, flyers, kontorsmaterial, nyhetsbrev med mera på uppdrag av DIK.

Läs hela rapporten på dik.se: Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt

Uppdraget:

  • – Art direction
  • – Formgivning