Formgivning av rapport om förskolans betydelse

Bris rapport ”Bra från början – förskolans betydelse för barn som flytt” utkom i oktober 2019 och är formgiven av Kajsen Burell.

Rapporten sammanfattar aktuell forskning och röster från barn, föräldrar och verksamhetschefer ger en bild av vad möjligheten att gå i förskola i ett nytt land innebär.

Visualisering av rapportens röster

Stor vikt har lagts vid att grafiskt lyfta de olika rösterna och att göra rapporten tillgänglig med flera läsingångar och grafiska lösningar.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Rapporten är nominerad till Publishingpriset 2020.

Uppdraget:

  • - Art direction
  • - Formgivning
  • - Layout
  • - Bildbehandling