Integritetspolicy för Printempo AB

Uppdaterad 2019-11-04

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR HANTERING AV KONTAKTUPPGIFTER

Printempo AB (nedan kallat Printempo) ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Du når oss på info(at)printempo.se

 

FÖR DIG SOM ÄR ELLER HAR VARIT KUND, SAMARBETSPARTNER ELLER LEVERANTÖR

Om du är eller har varit uppdragsgivare, samarbetspartner eller leverantör hos Printempo eller har visat intresse för företaget på annat sätt, är det sannolikt att vi har några personuppgifter om dig sparade.

De uppgifter som sparas är Namn, Titel, Företagsnamn och Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress och postadress. Personuppgifterna sparas i syfte att kunna ha kontakt vid förfrågan om uppdrag, under tiden för uppdrag och efter genomfört uppdrag för uppföljning. Flera av uppdragsgivarna hos Printempo är återkommande och det kan ibland dröja flera år mellan uppdragen. Därför sparas e-post och annan dokumentation som är viktig för det fortsatta samarbetet.

Andra uppgifter som sparas är betalningsinformation såsom organisationsnummer, referensperson, fakturaadress och faktureringsinformation, i syfte att kunna genomföra betalningar och att fakturera genomfört arbete.

 

NÄR DU BESÖKER WEBBPLATSEN PRINTEMPO.SE

För att kunna förbättra webbplatsen är det viktigt för oss att kunna mäta antal besök och klick på webbplatsen. Detta gör vi utan att registrera direkta personuppgifter. För detta använder vi verktyget Google Analytics som samlar följande cookies:
● _utma och __utmz är permanenta cookies som samlar anonymiserad data om hur du surfar på webbsidan och vilken eventuell webbplats som länkade dig till vår webbplats.
● __utmb och __utmc är tillfälliga cookies som samlar anonymiserad data som håller koll på hur långa besöken är och hur ofta besöken sker.
● __utmt är en permanent cookie som används för att optimera användning och hastigheten i Google Analytics användning.
● __utmz är en permanent cookie som samlar anonymiserad data om varifrån ett besök kom, t.ex. från vilken sökmotor eller länkande webbplats.

 

FÖR DIG SOM FÅR VÅRT NYHETSBREV

För att göra utskick av nyhetsbrev via e-post hanterar vi namn och e-postadress. Uppgifterna används för göra utskicken med verktyget Mailchimp. De har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Printempos räkning. I varje utgåva av nyhetsbrevet har du möjlighet att ändra dina uppgifter eller avsluta prenumerationen. Uppgifterna kommer då att ändras eller raderas så snart som möjligt efter inkommen begäran.

 

DINA RÄTTIGHETER

Om du vill få dina uppgifter ändrade eller raderade, kontakta oss på info(at)printempo.se.

 

SKYDDANDE AV PERSONUPPGIFTER

På Printempo gör vi vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter från att bli tillgängliga för utomstående och vi säljer aldrig personuppgifter vidare.

Samtliga personuppgifter som sparas digitalt är lösenordskyddade och krypterade. Rensning av lagrad e-post och personuppgifter görs löpande och en större rensning görs årligen.